Werkwijze

Werkwijze

Wij streven naar praktische oplossingen die zijn gebaseerd op gedegen, financiële analyses. Als gevolg van korte communicatielijnen tussen onze consultants en u als opdrachtgever, zijn wij in staat om onze werkzaamheden op efficiënte wijze uit te voeren.

Voorafgaand aan iedere opdracht worden duidelijke afspraken gemaakt over aanpak van de opdracht, de beoogde resultaten, de tijdsplanning en de kostenbegroting, alsmede de rol van de betrokken consultant(s) van RVR en de organisatie van de opdrachtgever. Dit creëert een heldere verantwoordelijkheidsstructuur.

De aard van onze opdrachten vereist een hoge mate van senioriteit en zelfstandigheid van onze adviseurs. Daarom hebben onze adviseurs een langjarige ervaring in het bedrijfsleven en/of als adviseur. In aanvulling op onze vaste medewerkers heeft RVR toegang tot een uitgebreid netwerk van experts op juridisch en fiscaal gebied.

Opdrachten

Hiernaast staan per activiteit een aantal voorbeelden van cases waaraan RVR heeft bijgedragen. Vanwege het vertrouwelijke karakter van onze werkzaamheden, zijn deze cases geanonimiseerd. Een lijst met referenties is desgewenst op aanvraag verkrijgbaar.