Interim Management

Diensten

Onzekere, veranderende omstandigheden leiden niet zelden tot tijdelijke hiaten ten aanzien van key personeelsfuncties. RVR biedt een passende oplossing voor interim-management in alle lagen van de organisatie.

Directie en toezichthoudende functies

In het geval van wisselingen in het topmanagement kan via de tijdelijke inzet van senior managers van RVR geborgd worden dat aansturing van de organisatie wordt gecontinueerd. Een aantal senior managers van RVR zet zich momenteel tevens in op toezichthoudende functies (Raad van Commissarissen, Raad van Advies/Toezicht).

Tijdelijk (project-)management

Ten tijde van verander- of overnametrajecten is deskundigheid binnen de organisatie vaak onvoldoende of niet beschikbaar. RVR biedt invulling aan dit hiaat, door consultants in te zetten die zich focussen als specifieke, tijdelijke projectmanagers (bijv. Chief Restructuring Officer). Op deze manier kan het zittende management van de opdrachtgever zich concentreren op de operationele taken en wordt zo dus niet belast met de uitvoering van éénmalige, vaak complexe, projecten

Plaatsvervangend financieel management

Onze ervaring leert ons dat onzekere tijden vaak gepaard gaan met wisselingen in het financieel management. Het tijdig opstellen en communiceren van betrouwbare (financiële) informatie is echter van essentieel van belang voor zowel interne als externe stakeholders. Door de tijdelijke inzet van RVR consultants kan worden geborgd dat deze noodzakelijke financiële informatievoorziening op betrouwbare wijze wordt voortgezet.