Diensten

Diensten

Als gevolg van interne en externe veranderingen kunt u onverwacht worden geconfronteerd met vraagstukken die doorslaggevend zijn voor het voortbestaan van de onderneming. RVR draagt op resultaatgerichte wijze bij aan oplossingen voor deze cruciale, strategische vraagstukken.

Onze opdrachtgevers worden veelal geconfronteerd met uitdagende vraagstukken die cruciaal zijn voor de voortzetting van hun organisatie. De oorsprong van deze vraagstukken kan variëren van een groeistrategie (autonome groei of acquisitie) of revitalisatiestrategie (reorganisatie, herfinanciering en herstructurering) tot een beheerste afwikkelstrategie (begeleiding bij insolventie en doorstart). Hierbij staat onze opdrachtgever niet zelden onder zeer hoge druk van externe stakeholders.

RVR geeft op efficiënte en doelmatige wijze invulling aan deze vraagstukken. Wij wenden onze deskundigheid en ervaring aan om rust te brengen in de organisatie en in de relatie met externe stakeholders. We onderscheiden hierbij de volgende kernactiviteiten:

• Corporate restructuring & recovery
• Corporate finance
• Interim-management
• Special- en Forensic Services