Corporate Restructuring & Recovery

Diensten

De omzet valt plotseling weg, een grote klant kampt met betalingsproblemen, leveranciers worden kritischer met leveringsvoorwaarden, noodzakelijke investeringen vallen aanzienlijk duurder uit en key personeelsleden verlaten de organisatie. Dergelijke situaties kunnen leiden tot acute (liquiditeits-) problemen waardoor de continuïteit van de organisatie ernstig wordt bedreigd.

Op basis van een bedrijfsbrede (financiële) analyse ontwerpt RVR in samenwerking met haar opdrachtgever een roadmap die op korte termijn leidt tot herstel van de liquiditeitspositie en van de operationele resultaten.

Indien het implementeren van winstherstellende maatregelen niet voldoende is om tot structureel herstel te komen, kan het afstoten van specifieke bedrijfsonderdelen tot de noodzakelijke maatregelen behoren.

In het uiterste geval dat bovengenoemde maatregelen niet leiden tot het gewenste structurele herstel, beschikken de adviseurs van RVR tevens over ervaring in het faciliteren van een ‘pre-pack’ doorstart van specifieke bedrijfsactiviteiten. Dit heeft als doel om zoveel als mogelijk kapitaalvernietiging te voorkomen en weer tot een rendabele bedrijfsvoering over te gaan.