Case Verhuur van Materieel

Werkwijze

Aanleiding

Tegenvallende resultaten als gevolg van een kentering in de omzet van een van de activiteiten van de onderneming veroorzaken liquiditeitsdruk vanwege forse kortlopende aflossingsverplichtingen. Daarnaast is de bank van mening dat het MIS en Governance van de onderneming niet voldoet en de informatievoorziening onder de maat is.

Opdracht

 • Validatie van gepresenteerde resultaten;
 • Oorzaak liquiditeitsdruk achterhalen;
 • Ondernemingsresultaten toedelen aan diverse verschillende activiteiten;
 • Break even omzet bepalen van de activiteiten;
 • Opstellen van prognose van balans, resultaat en cashflow;
 • Visie op MIS

Resultaten

 • Duidelijke rapportage omtrent status van activiteiten en prognose komende 12 maanden
 • Uitgewerkte en geaccepteerde tijdelijke oplossing voor liquiditeitstekort korte termijn (zowel bank als aandeelhouder)
 • Ondersteuning bij inrichting van heldere maandrapportages (flash) en kwartaalrapportages
 • Aandragen en realiseren van een Raad van Advies
 • Uitwerking van een strategie document

Na de tijdelijke oplossing is binnen 6 maanden een integrale herfinanciering gerealiseerd die beter past bij de aard van de onderneming waarbij verruiming van liquiditeit is gerealiseerd.