Case gerechtsdeurwaarder

Werkwijze

Meer klanten, maar een dalend resultaat. Herkent u dit? Het aantal opdrachtgevers van uw onderneming groeit substantieel en toch lukt het niet om dit om te zetten in meer winst – sterker nog: het resultaat daalt.

Een gerechtsdeurwaarderskantoor kampte met dit probleem en schakelde RVR in. RVR stelde vervolgens een strategisch plan op en bracht dit ten uitvoer.
Allereerst ontwikkelde RVR een methode waarmee de directie voortaan beschikte over actuele en betrouwbare managementinformatie.
Vervolgens is de interne organisatie op orde gebracht. Het personeelsbestand werd geoptimaliseerd, het rendement verhoogd en het ziekteverzuim en de bedrijfskosten teruggebracht.
Tenslotte is onderzocht of de organisatie voldeed aan de maatstaven van deze tijd. Moest de onderneming teruggebracht worden naar een kleinere maar beheersbare grootte? Of moest ze via een verkoop of fusie juist aansluiting vinden bij een grotere organisatie?
De opdracht is – binnen zes maanden – uiterst succesvol verlopen.

De opdrachtgever, medewerkers én klanten zijn tevreden met het positieve eindresultaat: een goed functionerend en renderend kantoor dat klaar is voor de toekomst!