Case food producent

Werkwijze

Aanleiding
Hoog verloop onder het financieel management bleek een voorbode voor onafwendbaar faillissement van een Food Producent.

Opdracht

• Interim-management op gebied van Finance & Control
• Deelname aan projectteam ten behoeve van pre-pack doorstart

Resultaat

• Langdurige invulling meerdere financiële functies (14 maanden), verantwoordelijk voor o.a. jaarrekening, maandrapportages, liquiditeitsprognoses en (rolling) budgetten
• Voorbereiding van pre-pack doorstart, waaronder samenstellen dataroom en financiële informatievoorziening ten behoeve van potentiële kopers
• Op de dag van faillissement heeft doorstart plaatsgevonden na overname van bedrijfsonderdelen door strategische overnamepartner, hetgeen heeft bijgedragen aan behoud van een groot deel van de werkgelegenheid en aan beperking van verliezen van crediteuren.