Case bouwonderneming

Werkwijze

Aanleiding
Overschrijding kaders kredietovereenkomst en overheveling naar afdeling bijzonder beheer van kredietinstelling.

Opdracht

• Opstellen en begeleiden/implementeren van roadmap/business plan met valideren financiële positie, aangeven toekomst perspectief onderneming
• In kaart brengen van mogelijke perspectieven en inventariseren te nemen maatregelen om financiering en daarmee continuïteit van de onderneming te waarborgen
• Opstellen betrouwbare actuele financiële rapportages
• Onderhouden contacten met stakeholders, belastingdienst en accountant.

Resultaat

• Succesvolle implementatie roadmap en terugkeer vertrouwen van stakeholders.