Case Bindend advies

Werkwijze

Aanleiding

Partijen zijn overeengekomen een contract waarbij prijsvorming te allen tijde dient te geschieden op basis van een vergelijkbare of betere set van prijs en condities dan aan andere derden. Relatie tussen beide partijen kent vertrouwensbreuk door diverse oorzaken en signalen.

Opdracht

Uitvoeren van bindend advies conform de leveringsovereenkomst.

Resultaten

  • Geanonimiseerde rapportage van alle relevante transacties en vergelijkbare transacties;
  • Duidelijk advies conform de leveringsovereenkomst;
  • Advies ten aanzien van onduidelijkheden / grijze punten in het huidige contract;
  • Partijen continueren onderlinge relatie en herstel van vertrouwen is gerealiseerd.