Case Assessment van Overname

Werkwijze

Aanleiding

Bij de aankoop en financiering van een deelneming in het recente verleden zijn een aantal zaken geconstateerd die onduidelijk zijn:

  • de verwerking van de aankoop in de administratie;
  • niet transparante verrekeningen met voorheen dochteronderneming;
  • grote openstaande vorderingen op voorheen dochteronderneming (waarvan de incasseerbaarheid twijfelachtig is);
  • resultaten zijn fors lager dan verwacht en voorheen.

Opdracht

Beoordelen financiƫle omstandigheden rondom aankoop deelneming.

Resultaten

  • Eenduidige rapportage omtrent de verwerking van de aankoop, de totstandkoming van de vorderingen en de resultaatsontwikkeling op basis waarvan besluitvorming mogelijk is;
  • Duidelijk advies omtrent opstart incassoprocedure ten aanzien van de openstaande vorderingen en afgegeven garanties;
  • Ondersteuning gedurende de incasso procedure en daaruit volgende onderhandelingen;
  • Finaal uitmondend in een verkoop van deze deelneming aan de oud-aandeelhouder.